Volg Makelaardij de Wit op Social Media

Home Keur bouwtechnische keuring

Overweegt u de koop van een bestaande woning? Voer zelf een echte onafhankelijke bouwtechnische keuring uit. Deze keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning en de kosten, zodat u goed weet wat u koopt! Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Bouwtechnische rapporten van Homekeur worden erkend door de NHG en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven en indien u het wenst voorzien van foto’s. Het rapport e-mailen we aan u als PDF-bestand en het rapport is beschikbaar op uw eigen woningdashboard.
 
De bouwtechnische keuring wordt door uzelf uitgevoerd. Indien u de keuring toch wilt uitbesteden aan Homekeur, dan wordt deze uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, gebruikt de deskundige dezelfde applicatie als waarmee u de inspectie kan uitvoeren. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst geïnspecteerd en afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecontroleerd.
 
De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Informatie eigenaar zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • De conditie van het schilderwerk in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra et cetera)
 • Brandveiligheid en ventilatie
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering
 • Daken, pannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
 • Goten, overstekken en hemelwater afvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel et cetera
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten

Als u aanwezig bent tijdens de inspectie krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige rapport geeft u nog veel meer inzicht in de bouwtechnische staat van de woning. De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief! Als er per ongeluk asbest wordt aangetroffen en herkend, zal dat worden gemeld; deze inspectie is geen asbestinventarisatie. Ook gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen en dergelijke zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Zelf een bouwkundige keuring uitvoeren

De bouwkundige keuring uitbesteden aan Homekeur

Contact

Makelaardij de Wit is te vinden in het lommerrijke dorpje Delwijnen midden in de Bommelerwaard.

     

         Vluchtheuvelstraat 4
         5316 BE Delwijnen    

Wilt u een afspraak maken of graag telefonisch meer informatie inwinnen, dan kunt u bellen via telefoonnummer 0418 - 553100 of 06-10075627.

Ook kunt u per e-mail uw vragen stellen via info@makelaardijdewit.nl

Direct een taxatie aanvragen? Ga naar de taxatieaanvraagpagina!

Direct een bouwkundige keuring aanvragen? Ga naar het opdrachtformulier!

Makelaardij de Wit is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 11059319

Het BTW nummer van Makelaardij de Wit is: NL1265.23.654.B01

Privacyverklaring

Makelaardij de Wit heeft de wijze waarop ze persoonsgegevens verwerkt en gebruikt vastgelegd in een privacyverklaring. Makelaardij de Wit respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Makelaardij de Wit. Wees er dus van bewust dat Makelaardij de Wit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Makelaardij de Wit.

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan, download dan de Privacyverklaring.

Woning taxatie

Woning taxatie

Het kan zijn dat u een taxatierapport van een woning nodig heeft dat is opgesteld door een erkende taxateur.

Lees meer

Aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding

Bij de aankoop van een woning komen heel wat zaken om de hoek kijken. Makelaardij de Wit kan u de deskundige hulp bieden die u bij het regelen van al die zaken nodig heeft.

Lees meer

Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring

Overweegt u de koop van een bestaande woning? Voer zelf een echte onafhankelijke bouwtechnische keuring uit. Deze keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning en de kosten, zodat u goed weet wat u koopt!

Lees meer