Ongeveer 260.000 huurders met een lager inkomen wonen momenteel in een sociale huurwoning die eigenlijk te duur voor ze is. De huurprijs van de woning staat niet in verhouding met het maandelijkse inkomen van deze huurders, dat geeft het ministerie van Financiën aan. Met ingang van 2021 komt deze groep huurders dan ook in aanmerking voor een eenmalige huurprijsverlaging die ze een gemiddelde besparing van €40 per maand oplevert.

De Rijksoverheid heeft onderstaande overzichtelijke afbeelding gemaakt om aan te geven wie er in aanmerking komt voor deze eenmalige huurprijsverlaging.

Bouw nieuwe woningen door daling huurprijs? 

Door het eenmalig verlagen van de huurprijzen worden de huren in totaal met zo’n 160 miljoen euro verlaagd. Dit levert kostentechnisch niet alleen een voordeel op voor deze groep huurders, maar voor de woningcorporaties. Zij hoeven hierdoor namelijk zo’n 200 miljoen minder aan verhuurdersheffing te betalen. Een simpele rekensom vertelt ons dat er dan nog zo’n 40 miljoen euro in het spel is. Dit bedrag moet door de corporaties worden gebruikt voor het bouwen van nieuwe woningen en voor het verduurzamen van bestaande woningen.

Inkomensgrens alleenstaanden

Doordat minister Ollongren voornemens is om de inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen, heeft de Woonbond de laatste tijd meerdere meldingen binnengekregen van bezorgde huurders en woningzoekers. Ook de partijen Groen Links, PVDA en de SP zetten hun vraagtekens bij dit voorstel.

Senioren zijn bang dat zij door het voorstel van minister Ollongren straks niet meer kunnen doorstromen naar een betaalbare huurwoning. Ook starters vrezen dat ze op termijn geen koop- of huurwoning meer kunnen betalen, gezien deze steeds duurder worden.

Hoe zit het momenteel met de inkomensgrens?

Op dit moment is de inkomensgrens voor iedereen hetzelfde, ongeacht of u alleenstaand bent, een partner of een gezin hebt. Deze grens ligt nu op een jaarinkomen van €39.055.
Minister Ollongren geeft in haar voorstel aan de inkomensgrens voor alleenstaanden te willen verlagen naar €35.938. Daar tegenover staat dat de inkomensgrens voor huishoudens met meerdere personen dan omhoog gaat naar €43.126.

Of dit voorstel wordt aangenomen zal nog moeten blijken. corporatiekoepel Aedes en de Woonbond maken zich namelijk hard voor ruimere inkomensgrenzen. Ook GroenLinks, PVDA en de SP hebben inmiddels concrete voorstellen ingediend om ruimere inkomensgrenzen te realiseren.