Momenteel is het ouders toegestaan om hun kinderen (belastingvrij) een bedrag van €103.643 te schenken, mits dit bedrag wordt gebruikt voor het kopen of verbouwen van een woning en het kind of zijn/haar eventuele partner tussen de 18 en de 40 jaar oud is. Deze regeling noemt men de schenkingsregeling.

Het is niet gek dat de schenkingsregeling populair is en in veel gezinnen wordt toegepast. Zeker nu starters steeds moeilijker aan hun eerste woning kunnen komen. Toch is Raboresearch, het economisch bureau van Rabobank, er voorstander van om de schenkingsregeling stop te zetten. De populariteit van deze regeling heeft de woningprijzen namelijk flink omhoog gejaagd.

Meer geld = meer bieden

In 2017 is de schenkingsregeling verruimd en naar schattingen van het Ministerie van Financiën is hierdoor het aantal schenkingen sinds 2017 verdubbeld. Volgens Rabobank veroorzaakt de schenkingsregeling het overbieden op woningen, iets wat we zeker de laatste anderhalf jaar veel zien gebeuren.

Op het moment dat iemand ineens meer te besteden heeft, bijvoorbeeld dankzij een schenking, zal diegene dat geld vanzelfsprekend ook gebruiken. Hoe meer geld er geboden kan worden, hoe verder de woningprijzen zullen worden opgedreven. De Rabobank is van mening dat er hierdoor een oneerlijke situatie ontstaat voor mensen met minder vermogende ouders en dat daarom de schenkingsregeling moet stoppen.

Meer nieuwbouw is noodzakelijk

Uiteraard speelt niet alleen de schenkingsregeling een rol binnen de stijging van de woningprijzen. Er zullen ook meer nieuwe woningen moeten worden gebouwd om het woningtekort te verkleinen en de woningmarkt weer meer in balans te brengen.