Een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) is niet uitzonderlijk. Voor veel leningen die u afsluit is een BKR-registratie het gevolg. U bent daarin ook zeker niet de enige. Een BKR-registratie hoeft ook geen gevolgen te hebben voor het aanvragen van een krediet, waaronder uw hypotheek. Het wordt anders wanneer er een codering achter uw naam komt te staan.

Meerdere registraties

Wist u dat u bij iedere lening vanaf €250 die u afsluit automatisch bij het BKR geregistreerd wordt? Dus uw nieuwe telefoon, uw auto of elektrische bakfiets, zelfs uw iets te dure volautomatische koffiemachine die u op afbetaling hebt gekocht staat geregistreerd. Alle leningen boven die €250 en een terugbetaaltermijn van meer dan een maand staan geregistreerd. U kunt daarbij dus meerdere registraties bij het BKR hebben staan, zonder uzelf daarvan echt bewust te zijn.

Positieve registratie

Bij iedere lening die u afsluit, wordt gekeken naar het aantal en de hoogte van de BKR-registraties. De geldverstrekker beoordeelt vervolgens of hij het krediet aan u gaat verstrekken. Hebt u een positieve BKR-registratie, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor het te verstrekken krediet. Een positieve registratie houdt namelijk in dat u zich in de regel netjes houdt aan de betalingsafspraken die gemaakt zijn en u de lening dus altijd keurig aflost binnen de gestelde termijn. Het wordt een ander verhaal als een positieve BKR-registratie omslaat in een negatieve.

Negatieve registratie

U krijgt een negatieve registratie op het moment dat u een betalingsachterstand hebt. Dit kan resulteren in een negatief advies van de kredietverstrekker waardoor zij besluiten geen krediet te verstrekken. Een negatieve registratie kent verschillende gradaties met verschillende gevolgen. Deze gradaties worden aangeduid aan de hand van een codering. De codering bepaalt de ernst van de registratie en dus ook de gevolgen voor uw kredietaanvraag. Deze codering is ook bedoeld om iedere kredietverstrekker te voorzien van dezelfde informatie zodat zij daar op een juiste en generieke manier naar kunnen handelen.

BKR-codering

De codering van een negatieve BKR-registratie ziet er als volgt uit:

A: U loopt een bepaalde periode achter met uw betaling(en).

H: De betalingsachterstand is ingelopen en uw krediet loopt gewoon door. Achter de (A) staat dan de letter (H) van herstelmelding.

1: U hebt een betaalachterstand (A) en daarbij een betalingsregeling afgesproken om deze achterstand weg te werken en het resterende krediet terug te betalen.

2: De kredietverstrekker heeft het krediet, inclusief de betalingsachterstand opgeëist om in een keer terug te betalen. Dit gebeurt in de regel via een incassobureau.

3: De kredietverstrekker heeft een bedrag van €250 of meer kwijtgescholden of afgeboekt van uw krediet of betalingsachterstand.

4: Er is tevergeefs contact met u gezocht door de kredietaanbieder.

5: Er is een preventieve betalingsregeling voor uw hypotheek afgesproken met de kredietverstrekker. Dit is een tijdelijke code en gebeurt op het moment dat er wel sprake is van een achterstand, maar deze nog niet ernstig genoeg is om deze te melden bij de hypotheekverstrekker.

Registratie van vijf jaar

Voordat een krediet, dus ook een hypotheek, wordt verstrekt, raadpleegt de kredietverstrekker altijd het BKR om te beoordelen of het krediet verstrekt mag en kan worden. Ook de hoogte van uw hypotheek kan worden bepaald aan de hand van uw BKR-registratie, waarbij geldt dat hoe meer u aan leningen open hebt staan, hoe lager de maximale hypotheek is die wordt verstrekt. Houd er rekening mee dat een BKR-codering – behalve code 5 – voor vijf jaar vaststaat. Deze duur voorkomt dat mensen die eerder betalingsproblemen hebben gehad snel weer in deze situatie terecht komen.

Een lening afsluiten en daarbij geregistreerd staan bij het BKR hoeft dus niet direct gevolgen te hebben voor uw hypotheekaanvraag. Zeker wanneer het gaat om een positieve registratie. Bent u in het bezit van een negatieve registratie, houd dan goed de codering in de gaten en schakel op tijd hulp in op het moment dat u in de problemen dreigt te komen.