Het verduurzamen van de woning is een hot topic. Er worden steeds meer manieren bedacht om de woningbezitter bewust te maken van de voordelen van het verduurzamen van de woning. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft nu een campagne gelanceerd om het verduurzamen van de woning nog beter onder de aandacht te brengen.

Rekenhulp

Met de campagne ‘samen kleuren we elke hypotheek groen’, wil NHG hypotheekadviseurs stimuleren en faciliteren om in ieder hypotheekgesprek de mogelijkheden van verduurzaming mee te nemen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een rekenhulp waarmee de adviseur eenvoudig en snel kan berekenen hoeveel zijn klanten extra kunnen lenen om de woning te verduurzamen.

Klimaatdoelen

Veel geldverstrekkers bieden extra financiële middelen om het verduurzamen van een woning te ondersteunen. Toch heeft in 2019 slechts 11 procent (9.600) van de woningbezitters met NHG gebruik gemaakt van deze extra financiële middelen. Met de lancering van de campagne hoopt NHG dat meer mensen gebruik gaan maken van die extra middelen en er meer woningen worden verduurzaamd. Om de klimaatdoelen te behalen, zegt NHG een belangrijke rol te kunnen spelen.

Energiebespaarbudget

NHG introduceerde in 2018 al het Energiebespaarbudget. Een hypotheekverstrekker mag maximaal 100% van de waarde van de woning aan hypotheek verstrekken. Wordt er ook geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, dan mag maximaal 106% worden geleend. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Het voordeel hiervan is dat de u vooraf geen specificatie van de maatregelen of kosten hoeft te maken. U mag de hypotheek afsluiten en pas later gaan nadenken over de maatregelen die u gaat treffen om de woning te verduurzamen.

De geldverstrekkers hebben hun commitment aan NHG gegeven dat zij verduurzaming meenemen in ieder verkoopgesprek. Hebt u een adviesgesprek met uw adviseur en vergeet hij toch het onderwerp verduurzaming aan te snijden, vraag er gerust zelf naar.