Tijdens Prinsjesdag werd er gesproken over het instellen van een energieplafond. Met dit energieplafond moet er een eind komen aan de steeds maar stijgende energieprijzen. Dit zijn de 5 belangrijkste vragen waarop u antwoord wilt hebben over het energieplafond.

Wat houdt het energieplafond in?

Het energieplafond is in feite een prijsplafond voor de kosten die u betaalt voor het gebruik van gas en stroom. Dat houdt in dat er een maximaal bedrag wordt gesteld aan de vraagprijs van een kubieke meter gas en kilowattuur stroom. De energieleveranciers mogen niet meer dan dat maximale tarief vragen aan de consument. Het energieplafond gaat officieel in per 1 januari 2023. Echter vindt er al verlichting van de energierekening plaats vanaf 1 november van dit jaar.

Hoe hoog is het energieplafond?

Zoals gezegd wordt er voor zowel gas als voor stroom een plafond ingesteld.

  • Het plafond voor gas is maximaal €1,45 per m3.
  • Het plafond voor energie is maximaal €0,40 per kWh.

Deze bedragen zijn inclusief btw, energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie).

Het prijsplafond staat niet vast en is dus variabel. Mochten de ontwikkelingen met betrekking tot de gas- en stroomprijzen positief ontwikkelen en dus goedkoper worden, dan kan het plafond naar beneden worden bijgesteld. Voor gas geldt echter dat het plafond naar maximaal €1,20 per m3 kan worden bijgesteld.

Voor hoeveel energieverbruik geldt het plafond?

Het energieplafond geldt voor een maximaal aantal te verbruiken kuub gas en kilowattuur stroom. U kunt dus niet onbeperkt gebruik maken van het plafond.

  • Voor gas geldt een maximaal verbruik van 1.200 m3 per jaar.
  • Voor stroom geldt een maximaal verbruik van 2.900 kWh per jaar.

Komt u op jaarbasis boven dit verbruik uit, dan betaalt u voor het resterende verbruik de tarieven die zijn vastgelegd in uw energiecontract.

Ik heb een vast contract bij mijn energieleverancier. Geldt het energieplafond ook voor mij?

Ja, als er in uw vaste contract gerekend wordt met een gasprijs boven de €1,45 per m3 en een stroomprijs boven de €0,40 per kWh dan geldt het energieplafond ook voor u. Liggen de prijzen in uw contract lager, dan betaalt u gewoon de prijzen zoals vermeld in uw contract tot het moment dat uw contract is afgelopen.

Onduidelijkheden

Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden over de compensatie voor mensen met stadsverwarming en een warmtepomp. In beide gevallen is de kans groot dat zij geheel of gedeeltelijk van het gas af zijn, maar wel meer stroom vragen. Met daarbij het relatief hoge plafond voor stroom, kunnen zij op dit moment minimaal gebruik maken van het energieplafond. Er wordt daarom op dit moment nog gekeken of en hoe deze groep gecompenseerd kan gaan worden.