Wist u dat een woning waarop erfpacht rust vaak gunstiger geprijsd is dan woning zonder erfpacht? Dat kan een voordeel zijn als u te maken hebt met een beperkt budget. Een woning kopen met erfpacht heeft zo zijn voordelen, maar er zijn ook zeker nadelen aan verbonden. Wij zetten ze voor u op een rij.

Erfpachtcanon

Erfpacht wil niets anders zeggen dan dat de grond waarop uw woning staat niet van u is. U huurt de kavel of het perceel waarop uw woning staat van de eigenaar van de grond. Dit kan van een particulier zijn, maar ook de gemeente of Staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Op het moment dat u de woning koopt, zonder de kavel of het perceel moet u het recht van erfpacht kopen van de eigenaar. Dit houdt in dat u gebruik mag maken van de grond waarop uw woning staat. Dit wordt de erfpachtcanon genoemd en betreft een jaarlijkse vergoeding.

Lagere verkoopprijs

Er zitten best wat voordelen aan het kopen van een woning met erfpacht. De prijs van de woning zelf is lager dan van een woning die u koopt met de grond. Op die manier bent u in staat een woning te kopen die beter binnen uw budget past, zonder dat u concessies hoeft te doen aan uw wensenlijst met betrekking tot de woning zelf. Op het moment dat u uw woning weer wilt verkopen, hebt u een streepje voor op andere woningen waar geen erfpacht op rust. De woning heeft een lagere vraagprijs, waardoor hij aantrekkelijker wordt voor een grote groep mensen.

Fiscaal voordeel

Een ander voordeel van een woning met erfpacht is het fiscale voordeel. Afhankelijk van de vorm van erfpacht is dit (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt de erfpachtcanon voor een aantal jaren vooruitbetalen of zelfs voor de eeuwigheid afkopen. In dat laatste geval bent u nog steeds niet de eigenaar van de grond. Sluit u een lening af om de erfpachtcanon af te sluiten dan is de rente over deze lening fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen, net als de hypotheekrenteaftrek.

Op een woning met erfpacht kunt u gewoon een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.

Financiële onzekerheid

Naast de voordelen van een woning kopen met erfpacht, zijn er ook enkele nadelen op te noemen. Er zit een mate van financiële onzekerheid aan een woning met erfpacht. De erfpachtcanon kan namelijk stijgen, waardoor er een periode komt waarin u niet weet wat u per maand of per jaar gaat betalen. Gebruikelijk is dat de erfpacht voor 49 tot 99 jaar vastligt. Dit kan echter ook voor een kortere periode zijn. Zodra de erfpachtperiode afloopt, kan de eigenaar een nieuwe prijs vaststellen. De grondprijs kan bijvoorbeeld gestegen zijn en op basis van de getaxeerde grondprijs wordt uw erfpachtcanon vastgesteld. In het ergste geval stijgt deze zo hard dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen.

Voorwaarden

Koopt u een woning met erfpacht, dan zit daar een heel juridisch document aan voorwaarden aan vast. Een document waar een leek geen touw aan kan vastknopen. Het is daarom altijd aan te raden een specialist mee te laten kijken op het moment dat u een woning met erfpacht koopt, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden en de kleine lettertjes.

Drempel

Het voordeel dat een woning met erfpacht heeft op het moment dat u het wilt verkopen, is direct ook een nadeel. Potentiële kopers willen graag weten waar ze financieel aan toe zijn. Zodra ze geen inzicht hebben in de afloop van de erfpachttermijn, weten ze ook niet wat de kosten worden na afloop van die termijn. Dat kan voor de potentiële koper een drempel zijn.

Waarde van de grond

Koopt u het recht van erfpacht, dan is de grond nog steeds niet van u. Stijgt de waarde van de grond, dan profiteert u daar niet van mee. Tegelijkertijd is het heel moeilijk inzicht te krijgen in de waarde van de grond op het moment dat de periode van erfpacht afloopt. Datzelfde geldt op het moment dat u als erfpachter de mogelijkheid krijgt de grond te kopen. De enige manier om een goede keuze te maken is uit te rekenen wat het kost om de grond te kopen en wat de kosten zijn wanneer u voor een x-aantal jaar de erfpachtcanon betaalt.

Als laatste zitten banken ook niet altijd te wachten op het verstrekken van een lening op woning waarop erfpacht rust. Er worden vaak extra voorwaarden gesteld en het erfpachtcontract moet aan strenge eisen voldoen.

Wilt u een woning kopen met erfpacht, laat u dan eerst goed informeren.

Meer weten? Lees ook is het artikel ‘Een woning met erfpacht kopen’ op notaris.nl