Dat een energielabel voor uw woning verplicht is, dat wist u waarschijnlijk wel. Dat u een voorwaardelijke boete krijgt bij ontbreken ervan, wist u waarschijnlijk ook. Maar weet u dat deze boete per 3 juli 2019 direct en onherroepelijk kan worden opgelegd?

Inspectie Leefomgeving en Transport

Het is sinds 2008, bij de verkoop van een woning, al verplicht een energielabel aan de koper de overhandigen. Dit werd in de praktijk niet strikt genoeg nageleefd, waardoor sinds 2015 het definitieve energielabel werd geïntroduceerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van deze energielabelplicht. Zij controleren of er ook daadwerkelijk wordt voldaan aan deze plicht bij verkoop van de woning. De boetes bij het niet naleven ervan kunnen oplopen tot ruim 400 euro.

Onherroepelijk

Het boetebeleid is echter sinds 3 juli 2019 veranderd, na een uitspraak van de Raad van State. Deze stelt dat de verkoper bij de verkoop van de woning een energielabel moet overhandigen. Tot zover niets nieuws. Wanneer de verkoper hiertoe echter niet in staat is, legt de ILT direct een boete op. In tegenstelling tot de eerdere wetgeving, is het niet meer mogelijk de overtreding achteraf te herstellen, waardoor de boete komt te vervallen. Een overtreding levert direct een onherroepelijke boete op.

Verlaging van de boete

Hoewel de boete direct wordt gegeven, is de hoogte van de boete naar beneden bijgesteld. Bij het ontbreken van een energielabel is de boete nu maximaal 170 euro voor particulieren en voor organisaties 340 euro. De aanpassing van de hoogte van het bedrag heeft te maken met het feit dat de boete nu direct kan worden gegeven. Zo’n 10 procent van de woningverkopers loopt een risico, omdat zij bij verkoop niet in het bezit zijn van een energielabel. Hoe zit dat bij u?