Wat het kabinet betreft wel! Het tweede inkomen, het inkomen van de partner met het laagste loon, telt sinds 2020 voor 80% mee bij de berekening van de maximale hypotheek. De wens is om het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen en juist minder zwaar te tillen aan zaken als een studieschuld.

Voorstel tot wetswijziging

Wopke Hoekstra, minister van Financiën, pleit voor aanpassing in de inkomensnorm. Op 17 juli heeft hij daarom ook een voorstel tot wetswijziging ingediend. Als het voorstel wordt aangenomen, kan dit de maximale hypotheek voor tweeverdieners al snel met enkele duizenden euro’s verhogen.

DNB zet vraagtekens 

Als we De Nederlandse Bank (DNB) mogen geloven, zijn de stijgende woningprijzen geen gevolg van het woningtekort, maar van het feit dat men steeds makkelijker een hogere hypotheek kon krijgen. Om die reden worden de criteria, waaraan moet worden voldaan bij aanvraag van een hypotheek, ook weer strenger.

Wat kunnen tweeverdieners verwachten?

Als het wetsvoorstel van de minister van Financiën wordt aangenomen kan er straks in plaats van 80%, 90% van het laagste inkomen worden meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek.

Of tweeverdieners ook daadwerkelijk een hogere hypotheek kunnen krijgen is echter niet alleen afhankelijk van het meegerekende percentage van het laagste loon. Dit hangt namelijk ook nog af van de woonquote.