Mag er geboden worden op een huis onder optie?

Liesbeth: Voordat antwoord gegeven kan worden op deze vraag leggen we eerst graag het verschil uit tussen een huis onder optie en een huis onder bod. Deze twee termen lijken op elkaar, maar er is een wezenlijk verschil tussen beiden.

Woning onder bod

Wanneer een woning in verkoop komt, wordt deze geplaatst op Funda en op de website van de makelaar. Wordt er ‘onder bod’ bij een te koop staande woning vermeld, dan betekent dit dat er een serieuze gegadigde voor deze woning is. Een serieuze gegadigde is iemand die een bod heeft gedaan op de woning en een tegenvoorstel heeft ontvangen van de verkoper. De partijen zijn met elkaar in onder handeling. Dit betekent echter niet dat de woning al daadwerkelijk verkocht is. Er mogen in dit stadium nog bezichtigingen plaatsvinden, de woning is immers nog niet daadwerkelijk verkocht.

Woning onder optie

Een woning onder optie is een woning waarin serieuze interesse is getoond, maar waarbij nog geen mondeling akkoord is bereikt door beide partijen. Als koper toont u interesse in de woning bij de verkoper om vervolgens uit te zoeken of u de woning ook daadwerkelijk wilt hebben. Zodra de woning onder optie staat hebt u de exclusieve rechten om te onderhandelen met de verkoper. De aannemer of makelaar mag de woning op dat moment niet aan een andere koper verkopen. Deze optie geldt in de regel slechts voor een paar dagen. Niet iedere verkoper stemt in met een optie. Voor de verkoper geldt namelijk dat een optie het verkoopproces kan vertragen. Als koper staat het u daarom vrij om een financiële vergoeding te bieden om het ongemak te compenseren.

Bieden op woning onder optie

Terugkomend op de vraag of u mag bieden op een woning onder optie, is het antwoord daarop: ja, dat mag. Hebt u uw oog laten vallen op een woning onder optie, dan is het zeker verstandig toch nog een bod uit te brengen op deze woning. Omdat er nog geen enkele vorm van een overeenkomst is bereikt, zowel mondeling als schriftelijk niet, bestaat er zeker nog een kans dat u in aanmerking komt voor de woning. Er zijn nog voldoende redenen waarom de koop niet door zou kunnen gaan. De verkoper is echter wel verplicht eerst de onderhandeling met de partij die de optie heeft af te ronden.

Optie op nieuwbouwwoning

Voor een optie op nieuwbouwwoningen liggen de regels iets anders. Daarvoor geldt dat de koper die een optie op de woning heeft ook het eerste recht heeft om tot kopen over te gaan. Wanneer er meerdere gegadigden zijn, dan wordt er geloot. Bent u (een van) de gelukkige(n) die een optie krijgt, dan mag u als eerste bepalen of u uiteindelijk tot koop wilt overgaan. U hebt in deze fase nog alle vrijheid ervan af te zien. Wanneer u besluit niet tot koop over te gaan, dan verschuift deze optie naar de volgende op de lo