Wie kiest de notaris, koper of verkoper?

Liesbeth : “In het geval van kosten koper is het bij wet geregeld dat alle kosten van de levering voor rekening van de koper komt. Tot de kosten van levering behoren ook de notariskosten. Omdat de koper voor deze kosten opdraait heeft hij het recht om de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n). Stel nu, dat de koper kiest voor een notaris in een andere woonplaats? U heeft dan de mogelijkheid om een verkoopmachtiging af te geven, dan hoeft u niet fysiek bij de notariële overdracht aanwezig te zijn. Alleen in bepaalde situaties is het logisch dat de keus aan de verkoper is. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, in deze situatie komen de notariskosten voor rekening van de verkoper.”