Mijn ex-partner neemt de gezamenlijke woning over, wat moeten wij regelen?

In voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid. Maar soms wil dat gewoon niet meer en is een scheiding onvermijdelijk. Wat moet u allemaal regelen wanneer uw partner de woning en de hypotheek overneemt?

Overdrachtsbelasting
Liesbeth: “Als de woning op naam van beide partners staat, moet de woning notarieel op de naam van uw partner komen te staan. Hiervoor moet u naar de notaris die een akte van verdeling zal opmaken, waarbij de woning in zijn geheel aan uw partner wordt toebedeeld. In verreweg de meeste gevallen hoeft u hiervoor geen overdrachtsbelasting te betalen. In de akte wordt verder vastgelegd dat uw partner verantwoordelijk is voor de betaling van de gehele hypotheeksom.

Hypotheek
Wanneer uw hypotheek is gebaseerd op beide inkomens dient er ook hier een wijziging plaats te vinden. En wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dient u ook rekening te houden met een eventuele overwaarde op de woning. De helft hiervan komt u namelijk toe. Naast een bezoek aan de notaris moet er dus ook een afspraak bij uw tussenpersoon of hypotheekverstrekker te worden gepland.

Taxatie
De waarde van de woning kan worden vastgesteld door middel van een taxatie. Een handige methode is, dat u samen één makelaar aanwijst of dat u ieder uw eigen makelaar aanwijst en hen de opdracht geeft samen de definitieve waarde op te geven. Een waarde vaststellen is altijd arbitrair en hiermee bereikt u dat uw beider belangen optimaal behartigt worden omdat de ‘waarheid altijd in het midden ligt’.”