Hoe kom ik erachter of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor de woning die ik wil kopen?

Liesbeth: “Om te achterhalen of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor de woning die u op het oog hebt, kunt u een zogenaamd Kadastraal Bericht Eigendom opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster geeft dan aan of er publiekrechtelijke beperkingen voor de woning van toepassing zijn en zo ja, welke. Een voorbeeld van een publiekrechtelijke beperking is het verbod om te (ver)bouwen. Ook een verbod om uw intrek in de woning te nemen of om bomen te kappen zijn voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen.

Overigens wordt in het Kadastraal Bericht Eigendom ook vermeld wie de zogenaamde ‘gerechtigden‘ zijn bij een kavel. Dit kan bijvoorbeeld een erfpachter zijn. Overige gegevens van de woning, zoals oppervlakte en de koopsom, worden er ook nog in meegenomen.”