In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom gevraagd, wat houdt dat in?

 

Liesbeth: “Zodra u een huis koopt, tekent u een koopcontract. Ondanks dat dit contract bindend is, kan de koper onder bepaalde omstandigheden nog onder de koop uitkomen, bijvoorbeeld omdat de financiering nog niet rond is. De verkopende partij kan in deze koopovereenkomst een waarborgsom van de koper eisen, zelfs als de financiering nog niet rond is.

Pas bij het ondertekenen van de officiële notariële akte van verkoop bij de notaris, wordt de volledige koopsom voldaan. Bij het tekenen van het koopcontract is het niet gebruikelijk dat de koopsom wordt voldaan. Een waarborgsom is daarom voor de verkoper een extra zekerheid – zie het als een aanbetaling – dat de koop ook daadwerkelijk doorgaat. De waarborgsom bedraagt 10 procent van de verkoopprijs van de woning. De waarborgsom dient meestal binnen twee weken overgemaakt te worden naar de notaris.

Indien u niet over de financiële middelen beschikt om de waarborgsom over te maken, wordt om een bankgarantie gevraagd. Een bankgarantie is een contract waarin de bank garandeert dat de verkoper de waarborgsom uitbetaald krijgt.”

Zodra de officiële overdracht heeft plaatsgevonden, wordt de waarborgsom teruggestort op de rekening van de koper of verrekend met de overdrachtskosten. Gaat de koop echter niet door, dan kan de koper zich beroepen op de ontbindende voorwaarden die in het koopcontract zijn opgenomen. Op dat moment heeft de verkoper geen recht op de waarborgsom. Heeft de koper geen ontbindende voorwaarden laten opnemen in het koopcontract, dan heeft de verkoper recht op de waarborgsom van 10 procent van de verkoopprijs. Heeft de koper een bankgarantie dan wordt dit bedrag via de bank uitbetaald, die dit vervolgens als lening omzet voor de koper. Heeft de koper de waarborgsom uit eigen portemonnee betaald, dan is de koper dat geldbedrag kwijt.