Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond voor energie. Dat is goed nieuws voor heel veel huishoudens. Maar wat als u geen slimme meter hebt? Komt u dan wel in aanmerking voor het prijsplafond en hoe werkt dat dan?

Het prijsplafond

Met de stijgende energieprijzen is door het kabinet een maximum gesteld aan het tarief voor gas en stroom tot een bepaalde grens. Vanaf 1 januari 2023 betaalt u tot een jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom vaste prijzen van € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh stroom. Voor alles wat u daarboven verbruikt, betaalt u de hogere marktprijs van uw energieleverancier. En dat bedrag verschilt per leverancier en per contract.

De berekening

Voor de berekening van uw plafond hebben de rekenmeesters van het ministerie van Economische Zaken de 1200 kuub en de 2900 kWh in 365 stukjes geknipt om tot een richtverbruik op een bepaalde dag te komen. Daarmee kunt u op een winterse dag in maart bijvoorbeeld meer kuub gas gebruiken dan op een zomerse dag in juli. Daarnaast wordt het prijsplafond in twee delen gehakt: een deel van vóór de jaarafrekening en een deel van ná die afrekening. Dat heeft weer te maken met het feit dat contracten in verschillende maanden van het jaar afgelopen kunnen zijn.

Schatting

Hebt u een slimme meter, dan kunt u per dag zien wat u verbruikt. Hebt u geen slimme meter, dan is het een ander verhaal. Moet u dan iedere dag naar uw meterstanden kijken om erachter te komen wat uw verbruik is geweest? Dat is gelukkig niet nodig. Voor de huishoudens zonder slimme meter wordt gekeken naar de meterstanden op de jaarrekening. Die worden vergeleken met het deel dat voor die periode onder het prijsplafond is gereserveerd. Energieleveranciers doen een schatting op basis van historisch verbruik. Vaak zijn die schattingen aardig accuraat.

Wilt u toch iets meer zekerheid? Dan kunt u ook iedere maand een foto van uw meterstand doorgeven aan de energieleverancier, zodat het voorschot daarop kan worden aangepast. Leveranciers gaan hier echter niet allemaal hetzelfde mee om. Overleg eerst met uw leverancier wat de mogelijkheden zijn.