U bent met de feestdagen lekker weg geweest. U komt uw appartement binnen en het vocht loopt van boven zo langs de muren de woonkamer in. Met als gevolg een natte plek op de bank en een van het vocht kromgetrokken houten vloer. Gelukkig hebt u de inboedel goed verzekerd. Maar valt dit eigenlijk wel onder de inboedelverzekering?

Huisdieren

Een inboedelverzekering is geen verplichte verzekering, maar juist voor dit soort ongevallen wel aan te raden. Een inboedelverzekering dekt, zoals het woord al zegt, de inboedel van uw woning. Denk aan meubilair, losse vloeren, elektronica, maar bijvoorbeeld ook sieraden. Ook huisdieren worden gezien als losse ‘spullen’ en vallen dus onder de inboedel.

Wat is wel verzekerd

Een inboedelverzekering dekt de schade bij wateroverlast, zoals wordt geschetst in het bovenstaande voorbeeld, maar ook bij inbraak, stormschade (minimaal windkracht 7), brand, schroeien en smelten, ontploffing, gewelddadige beroving en blikseminslag. Veel inboedelverzekeringen dekken zowel de schade in huis als de schade die buitenshuis is toegebracht. Bijvoorbeeld diefstal van tuinmeubilair of –gereedschap. Een inboedelverzekering dekt dus vooral schade toegebracht buiten uw schuld om.

Wat is niet verzekerd

Er zijn ook zaken die niet onder de inboedelverzekering vallen. Schade als gevolg van slecht onderhoud, opzettelijk aangebrachte schade of schade door middel van aantoonbare eigen schuld is niet verzekerd. Is de inboedel beschadigd omdat u per ongeluk iets omstoot of laat vallen, dan bent u hier alleen met een allrisk clausule voor verzekerd.

Nieuwwaarde vs. dagwaarde

Dat u verzekerd bent tegen schade, wil overigens niet zeggen dat u de volledige nieuwwaarde vergoed krijgt. De meeste verzekeraars hanteren de regel dat de nieuwwaarde wordt vergoed, tenzij de dagwaarde van de inboedel door de gehanteerde afschrijvingen lager is dan 40 procent van de nieuwwaarde. In dat geval wordt alleen de dagwaarde vergoed.

Eén verzekeraar

Zodra u een eigen woning hebt, is het verstandig zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering (woonverzekeringen) bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Hebt u dan schade aan uw huis én uw inboedel, door bijvoorbeeld een brand, dan ontstaat er nooit een discussie welke verzekeraar opdraait voor de kosten. U loopt minder risico op zowel onder- als over verzekeren en u hebt maar met één schade afwikkelaar te maken.