Door omstandigheden kunt u een achterstand oplopen in de betaling van de hypotheeklasten. Belangrijk is om de achterstand niet op te laten lopen. In een vroeg stadium is er nog veel te regelen met de geldverstrekker.

Bij een betalingsachterstand op de hypotheeklasten is het belangrijk om in contact te blijven met de hypotheekadviseur en de bank (geldverstrekker). Bij een achterstand van maar één maand is er nog veel te regelen. Zodra het om meerdere maanden gaat wordt het lastiger om de achterstand weer in te lopen. Ook wordt het treffen van een betalingsregeling steeds moeilijker.

Wat moet u doen als u de hypotheeklasten niet kunt betalen?

Zodra duidelijk is dat u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, moet u gelijk in actie komen. Door de geldverstrekker (bank) te informeren over de betalingsproblemen, kunt u gelijk een afspraak maken over hoe u de achterstand in gaat lopen. U gaat bijvoorbeeld nu een deel van de maandelijkse hypotheeklast betalen en de rest smeert u uit over de komende drie maanden. In overleg is er veel mogelijk. Het is namelijk in niemands belang dat er achterstanden opgebouwd worden.

Schakel hulp in als er meerdere schulden opgebouwd zijn

De hypotheeklast is voor de meeste huiseigenaren de hoogste maandelijks terugkerende vaste last. Mogelijk gaat het dragen van de vaste lasten ook niet lukken met een betalingsregeling omdat er meerdere schulden zijn. In dat geval is het belangrijk om snel hulp in te schakelen. Hiervoor kunt u bij de gemeente aankloppen. De gemeente kan u verwijzen naar de juiste instanties. Niet alleen voor het treffen van regelingen met schuldeisers, maar ook om overzicht te brengen in de geldzaken en toekomstige schulden te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van een betalingsachterstand?

Een achterstand moet weer worden ingelopen. De geldverstrekker kan coulant zijn door betalingen te verspreiden over meerdere maanden, maar de verplichte betalingen moeten voldaan worden. Bij een achterstand van drie maanden volgt registratie van de schuld bij het BKR. Dit gebeurt al binnen twee maanden als het een tweede huis betreft.

Als de verwachting is dat de achterstand niet meer wordt ingelopen, kan de geldverstrekker de woning verkopen. Het huis is namelijk verpand aan de hypotheekschuld. Dat betekent dat de geldverstrekker ervoor kan kiezen om het huis gedwongen te verkopen om met de verkoopopbrengst de hypotheekschuld af te betalen.

Lukt betalen niet? Overweeg verkoop

Kunnen de opgelopen achterstanden niet meer afbetaald worden? Dan kan het verkopen van de woning de beste keuze zijn. Uiteindelijk kiest de geldverstrekker namelijk voor gedwongen verkoop. Het is beter om zelf te verkopen. Gedwongen verkoop levert namelijk minder op dan onderhandse verkoop. Blijf in gesprek met de geldverstrekker. Op deze manier krijgt u de meeste hulp en voorkomt u onwenselijke situaties.