Onder de noemer ‘woonverzekeringen’ vallen de opstalverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Na het afsluiten van deze verzekeringen hebben uw verzekeringen nog steeds aandacht nodig. Hoe houd u uw woonverzekeringen up-to-date om onderverzekering en te hoge premies te voorkomen?

Veranderingen in uw leven hebben ook invloed op uw verzekeringen. Ook veranderingen waarvan u niet denkt dat ze invloed hebben, kunnen voor uw verzekeringen een grote impact hebben. Door in ieder geval eens per jaar de verzekeringen met uw adviseur door te nemen kunt u voorkomen dat toekomstige schades niet verzekerd zijn. Misschien past een andere verzekeringsvorm nu beter bij u en uw gezin.

Veranderingen die aanleiding geven om direct advies in te winnen

De meest voor de hand liggende reden om naar de woonverzekeringen te kijken is een verhuizing of het kopen van een andere woning. Bij een verhuizing moeten de verzekeringen overgaan naar het nieuwe adres. Misschien moet uw vorige woning ook nog tijdelijk meeverzekerd blijven. Door het kopen van een andere woning hebt u een groot financieel belang om de aankoop te verzekeren. Die verzekering moet ingaan direct na de overdracht bij de notaris.

Andere veranderingen met een grote invloed op uw woonverzekeringen

Wij kunnen niet alle veranderingen opsommen die van invloed zijn op uw woonverzekeringen. Er zijn wel een aantal veranderingen die minder voor de hand liggend zijn, maar wél van grote invloed zijn. U bouwt bijvoorbeeld een tuinhuis of een garage naast uw woning. Of u gaat scheiden en de woning en de verdere bezittingen moeten verdeeld worden. Ook het krijgen van kinderen of wanneer de kinderen juist het ‘nest’ verlaten, zijn aanleiding om uw woonverzekeringen aan te passen. Omdat veel veranderingen in uw leven invloed hebben, doet u er verstandig aan om in ieder geval eens per jaar de verzekeringen door te spreken met uw adviseur. In het adviesgesprek stelt de adviseur gerichte vragen om in te schatten of de verzekeringen die u hebt nog steeds de verstandigste keuze zijn en of er veranderingen noodzakelijk zijn.

Passen de gekozen verzekeringen nog steeds het beste bij u?

Verzekeraars veranderen het aanbod aan verzekeringen en kunnen de premies aanpassen. Mogelijk kunt u beter overstappen naar een andere verzekeraar die een ruimere dekking biedt, tegen ook nog eens een lagere premie. Veel verzekeraars bieden namelijk de allrisk opstal- en inboedelverzekering aan die meer risico’s verzekert. Met de allrisk inboedelverzekering krijgt u bijvoorbeeld ook uitgekeerd als u per ongeluk zelf schade veroorzaakt hebt aan uw eigen spullen. U laat bijvoorbeeld per ongeluk de tv vallen als u deze aan het installeren bent. Deze schade krijgt u niet uitgekeerd met de standaard-inboedelverzekering.

Pas bij schade blijkt dat u onvoldoende verzekerd bent

Vaak wordt pas naar de verzekeringen gekeken bij schade. Als de woonverzekeringen al jaren geen aandacht hebben gehad, is er een kans dat de verzekeringen niet meer zijn afgestemd op de gewenste dekking. Of door veranderende omstandigheden bent u voor een te laag bedrag verzekerd. Bij schade kunt u de verzekeringen aan laten passen, maar de wijziging gaat niet met terugwerkende kracht in. Een jaarlijkse update van uw woonverzekeringen kan deze onderverzekering voorkomen.