Een huis kunt u volledig financieren met een hypotheek. Toch hebt u eigen geld nodig bij het kopen van een huis. De bijkomende kosten kunt u namelijk niet meenemen in een hypotheek. Hoeveel eigen geld hebt u nodig voor het kopen van een huis?

Een hypotheek is gemaximeerd op 100% van de waarde van een huis. Onder voorwaarden kunt u extra lenen voor het verduurzamen van de woning, maar u hebt in ieder geval altijd spaargeld nodig. Hoeveel eigen geld u nodig hebt, is mede afhankelijk van uw leeftijd en de koopsom van de woning.

Met welke kosten moet u rekening houden?

Sommige kosten komt u niet onderuit en andere kosten zijn optioneel. De grootste kostenpost voor huizenkopers is de overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 2% van de koopsom. Kopers tot 35 jaar oud zijn vrijgesteld van deze heffing. Als voorwaarde geldt dat het aan te kopen huis niet duurder is dan €400.000. Huizenkopers mogen een keer gebruik maken van deze vrijstelling. De andere kosten die kopers dragen zijn:

  • Notariskosten (ongeveer €1.000)
  • Advies- en bemiddelingskosten financiering (€2.500 tot €3.500)
  • Taxatiekosten voor de hypotheek (€500 tot €750)

Eventueel ook nog de volgende kosten:

  • Kosten voor een bankgarantie (garantie voor de waarborgsom) – €200 tot €400
  • Borgtochtprovisie (voor hypotheek met NHG) – 0,6% van de koopsom
  • Bereidstellingsprovisie (verlengen van de geldigheid van de offerte) – ongeveer 0,25% per maand
  • Makelaarskosten (kosten voor de aankoopmakelaar) – afhankelijk van de gemaakte afspraken
  • Bouwkundige keuring (de bouwkundige staat van het aan te kopen huis achterhalen) – €300 tot €600

Totale kosten afhankelijk van koopsom

De hoogte van de koopsom heeft ook effect op de hoogte van bepaalde kosten. Dat geldt voor de overdrachtsbelasting, de taxatiekosten, maar bijvoorbeeld ook voor de borgtochtprovisie en de makelaarskosten. Vooral de overdrachtsbelasting is een zware last als u niet van de vrijstelling kunt profiteren. Bij het kopen van een huis van €300.000, betaalt u alleen al aan overdrachtsbelasting €6.000.

Sparen lastig bij stijgende huizenprijzen

In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen dermate hard gestegen, dat er niet tegenop te sparen viel. Waardestijgingen van 10% per jaar waren geen uitzonderingen. Zodra er weer een extra bedrag gespaard was, waren de huizen nog duurder geworden. Uitgaande van een huis van €300.000, stijgt de waarde met €30.000 bij een waardestijging van 10%. Daardoor hebben vooral starters het moeilijk bij het kopen van een huis.

Extra spaarkapitaal vergroot uw kansen

Hebt u naast het benodigde bedrag voor de aankoopkosten nog extra spaargeld achter de hand, dan vergroot u de kansen op een koopwoning. Kan u bijvoorbeeld €300.000 aan hypotheek krijgen op uw inkomen? Dan kunt u een duurdere woning kopen wanneer u de rest van het benodigde bedrag aan spaargeld achter de hand hebt. Het biedt u eveneens de ruimte om te kunnen overbieden. Helaas werkt de spaarrente hierin niet mee, want de rente staat vrijwel op nul.

Kunt u hulp gebruiken bij het kopen van een huis? Een aankoopmakelaar kan u helpen met het gehele koopproces.