Zijn er richtlijnen voor het bepalen van de woonoppervlakte?

Liesbeth: “Ja, gelukkig wel! Alle gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond, zijn opgedeeld conform de Meetinstructie. De Meetinstructie is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. In deze meetinstructie wordt precies beschreven wat er wel en niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning. Dankzij de Meetinstructie kan er een eenduidige manier van meten worden toegepast.”