Er wordt veel over geschreven en gezegd, woningen met nul-op-de-meter en energieneutrale woningen. Allebei dienen ze hetzelfde doel: zo duurzaam mogelijk wonen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Tijd om het verschil uit te leggen.

Gebouwgebonden of gebruikersgebonden energie

Om het verschil te kunnen uitleggen is het belangrijk eerst uit te te leggen wat het verschil is tussen gebouwgebonden of gebruikersgebonden energie. Dit is een belangrijk aspect wanneer we het verschil duidelijk willen maken tussen een woning met nul-op-de-meter en een energieneutrale woning. Gebouwgebonden energie is het energieverbruik voor bijvoorbeeld de verwarming, elektriciteit, ventilatie, koeling, warm tapwater en verlichting. Gebruikersgebonden energie is de energie die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de huishoudelijke apparaten als de wasmachine, koelkast, waterkoker, krultang en computers.

NOM-woning

Heeft u een woning met nul-op-de-meter (NOM),dan bezit u over een woning die aan het eind van het jaar netto net zoveel energie heeft verbruikt als dat het zelf heeft opgewekt. Dit geldt dan zowel voor de gebouwgebonden- als voor de gebruikersgebonden energie. Hoe deze energie opgewekt wordt maakt niet uit, zolang er maar natuurlijke bronnen worden gebruikt. De huizenbezitter is nog wel verplicht kosten aan de netbeheerder te betalen voor de elektriciteitsaansluiting. Daar tegenover staat dat iedere woning een vermindering van energiebelasting ontvangt, die hoger is dan de kosten voor de netbeheerder.

Energieneutrale woningen

Energieneutrale woningen zijn woningen met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nul of lager. Het EPC zegt iets over de energetische efficiëntie van de woning, waarbij geldt dat hoe lager het cijfer hoe duurzamer het gebouw. Bij de bepaling van het EPC wordt alleen gekeken naar het gebouwgebonden energieverbruik. Dat is dus anders dan bij de NOM-woning, waarbij zowel het gebouwgebonden- als het gebruikersgebonden energie meetelt. Zodra de woning het nulpunt nog niet heeft bereikt, maar er net boven ligt (bij 0,2 EPC) wordt gesproken over een bijna-energieneutraal gebouw (BENG).

Of u nu een BENG-, een NOM- of een energieneutrale woning hebt, met al deze woningen draagt u een steentje bij aan een beter milieu.