Het laten taxeren van uw huis gebeurt vaak op het moment dat u een woning wil kopen of verkopen. De taxatie gebeurt door een erkend taxateur en kost nu gemiddeld zo’n vijfhonderd euro. Deze kosten zouden per 1 juli wel eens fors kunnen gaan stijgen.

Nieuw model

Een taxatierapport vertelt u wat de waarde van uw woning is, maar ook bijvoorbeeld wat de huidige onderhoudsstaat is en bijbehorende kadastrale gegevens. Door het invoeren van een nieuw en uitgebreider model, worden er andere eisen gesteld aan de taxatie en de taxateur, bijvoorbeeld op het gebied van de energieprestatie.

Remmend

De procedure waarin het energielabel snel online voor een paar tientjes kon worden aangevraagd is per 1 januari van dit jaar vervangen voor een variant waarbij een energieprestatieadviseur langs moet komen om het energielabel te bepalen. Dit nieuwe energielabel is uitgebreider en woningspecifieker dan de voorgaande versie. Echter, door een gebrek aan experts die deze labels mogen toekennen, blijven veel aanvragen liggen. Dit werkt niet alleen remmend op het verkoopproces, maar doet het aantal makelaars met de juiste papieren ook slinken.

Kansen

Toch zijn op dit moment veel makelaars en taxateurs bezig met het zorgen voor de juiste papieren om het uitgebreide taxatierapport te kunnen afgeven. Daarnaast kunnen zij zich verder specialiseren om ook de bevoegdheid te krijgen de nieuwe energielabels toe te kennen aan de woningen. Het nieuwe model taxatierapport biedt ook voor makelaars en taxateurs weer nieuwe kansen en mogelijkheden.

Betrouwbaarder

Waarom dan de verandering van aanpak van het taxatiemodel nu blijkt dat het enerzijds de doorlooptijd remt en anderzijds de prijs fors omhoogduwt? Het nieuwe model is er meer op gericht om zowel koper als hypotheekverstrekker een betrouwbaarder beeld te geven van de huidige staat van de woning. Door het rapport uit te breiden met bijvoorbeeld het nieuwe energierapport, maar ook door het afgeven van een indicatie van de kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, de staat van de fundering, kosten voor herstel van onderhoudsachterstand en bouwkundige gebreken, weet u als koper veel beter waar u voor tekent. Om tot dit uitgebreide rapport te komen is nu eenmaal meer tijd nodig en stijgen logischerwijs de kosten.