Ook op een hogere leeftijd kunt u nog steeds een woning kopen. Vaak wordt gezegd dat u tot tien jaar vóór uw pensionering een hypotheek kunt afsluiten, maar dat klopt niet. Met een goed pensioeninkomen kunt u zelfs als gepensioneerde nog een woning kopen.

Een woning moet goed bij u en bij uw levensfase passen. Hebt u geen kinderen (meer) bij u inwonen en is de woning te groot? U kunt kiezen voor een kleinere woning. Laat u niet onterecht afschrikken door uw leeftijd. Vaak is er meer mogelijk dan u vooraf verwacht.

Wat verandert er tien jaar vóór uw pensioen?

Een hypotheek afsluiten is eenvoudiger voor een koper die nog niet binnen tien jaar met pensioen gaat. Dat komt doordat geldverstrekkers ook vragen naar uw pensioeninkomen zodra u minder dan 10 jaar verwijderd bent van uw pensioendatum. Het pensioeninkomen is waarschijnlijk lager dan het inkomen vóór uw pensionering, dus kunt u vanaf uw 57e minder hypotheek krijgen op uw inkomen. 

U bent minder dan tien jaar verwijderd van de pensioendatum

Doordat rekening wordt gehouden met het pensioeninkomen kunt u minder lenen. Banken kunnen ook andere eisen stellen. Een andere optie is bijvoorbeeld om te kiezen voor het extra aflossen voordat u met pensioen gaat. U krijgt bijvoorbeeld een hypotheek van €250.000, maar de geldverstrekker eist dat u minimaal €25.000 betaalt voordat u met pensioen gaat.

Blik op de werkelijke maandlasten

Tegenwoordig zijn er ruimere mogelijkheden voor senioren. Het is namelijk ook toegestaan dat banken niet uitgaan van de standaardregels. Als u met het pensioeninkomen in staat bent om uw hypotheeklasten te betalen, dan is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Dit wordt per geval beoordeeld.

Niet binnen tien jaar met pensioen

Bent u meer dan tien jaar verwijderd van uw pensioendatum? Dan hebt u ruimere mogelijkheden. De geldverstrekker baseert de maximale hypotheek op uw huidige inkomen. Uiteraard is het ook in dit geval wel verstandig om rekening te houden met een daling van het inkomen na uw pensionering. U moet namelijk ook dan nog steeds in staat zijn om de maandlasten te betalen.

Wat is er mogelijk als u al met pensioen bent?

Ook met uw pensioeninkomen kunt u nog steeds een woning kopen. U moet wel aantonen dat u voldoende inkomen hebt om de maandlasten te dragen. De AOW is een vast inkomen en uw (eventueel) opgebouwde pensioen ook.

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Kopers van een woning kiezen er vaak voor om naast de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ook senioren kunnen dit, maar de looptijd van de verzekering is wel beperkt. U kunt bijvoorbeeld nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten tot een leeftijd van 70 jaar. Daarna vervalt de verzekering en hebben nabestaanden geen recht meer op een uitkering bij overlijden van de verzekerde op de polis.