Wat houdt een No Risk-clausule in?

Liesbeth: ‘De No Risk-clausule is een clausule ter bescherming van de koper. In het kort houdt deze clausule in dat de koper van de koop kan afzien op het moment dat hij zijn ‘eigen’ woning niet op tijd – binnen een vastgestelde termijn – kan verkopen. De koop wordt dan ontbonden op basis van de No Risk-clausule.

Op het moment dat de koper een bod doet op een nieuw huis, dan doet hij dit bod onder voorbehoud van verkoop van de eigen woning. Zodra koper en verkoper het eens zijn over de koopsom, de aanvaardingsdatum en eventuele andere voorwaarden wordt een koopovereenkomst opgesteld. Aan deze overeenkomst wordt dan een extra artikel toegevoegd in de vorm van No Risk-clausule. Hierin staat dat de koper de overeenkomst mag ontbinden op het moment dat zijn ‘eigen’ woning niet binnen de vastgestelde termijn wordt verkocht. Deze termijn wordt in deze clausule opgenomen. Het vaststellen van deze termijn gaat in overeenstemming met de koper en verkoper.

De verkoper kan het risico dat de verkoop uiteindelijk toch spaak loopt verminderen door een tweede lid aan de clausule toe te voegen. Hierin kan hij laten opnemen dat de verkoper de woning nog steeds beschikbaar stelt op de huizenmarkt, ook binnen de met de eerste koper vastgestelde termijn. Met als doel een beter bod op de woning te krijgen. Mocht er een hoger bod komen van een tweede koper, dan heeft de eerste koper nog wel steeds het recht om tegen de afgesproken voorwaarden de woning te kopen. De eerste koper moet dan wel binnen 48 uur overgaan tot definitieve koop door middel van een getekende koopovereenkomst.

Een No Risk-clausule is voor de koper een prettige manier om toch een bod op een woning te kunnen doen, zonder daarbij de stress te voelen van de verkoop van de eigen woning.’