Huizenbezitters die de afgelopen jaren een woning kochten of verkochten, moeten bij hun notaris nagaan of zij niet te hoge kadasterkosten hebben betaald. Die oproep doet Vereniging Eigen Huis. Het gaat om het inschrijven van een nieuwe hypotheek- en koopakte, en het doorhalen van een oude hypotheek-inschrijving

Vraag met onze voorbeeldbrief na of je te hoge kosten hebt betaald

Notarissen krijgen vaak korting op het standaardtarief van het Kadaster. Zij zijn verplicht deze door te geven aan hun cliënten. Tot voor kort was het volgens de Kamer voor het Notariaat ‘geenszins ongebruikelijk’ dat notarissen de korting in eigen zak staken en werd dit ‘breed toegepast’. Desondanks legde de Kamer in een zaak daarover geen straf op.

‘Dit misleidende declaratiegedrag tast het aanzien van de gehele beroepsgroep aan’, aldus Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. ‘Juist het notariaat zou een baken moeten zijn van betrouwbaarheid en integriteit. Notarissen kunnen deze schandvlek alleen wegnemen als alle notarissen die kortingen voor zichzelf hielden deze aan hun cliënten terugbetalen.’ Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau financieel Toezicht (BFT), dat toezicht houdt op de notariskantoren, vinden dat te hoge kadasterkosten terugbetaald moeten worden.

Huiseigenaren kunnen hun notaris middels een modelbrief vragen of de juiste bedragen in rekening zijn gebracht en verzoeken om eventueel te veel in rekening gebrachte bedragen terug te betalen.

Notarissen krijgen van het Kadaster korting op de standaardtarieven als zij hypotheek- en koopakten digitaal aanleveren via het zogenoemde KIK-systeem. Zo’n 80% van de notariskantoren maakt gebruik van KIK. Ruim 40% van alle koop- en hypotheekakten wordt via KIK bij het Kadaster ingeschreven. Ook krijgen notarissen korting als zij het doorhalen van oude hypotheekinschrijvingen gebundeld aanleveren in een verzamelakte.

In een zaak waarover de tuchtrechter op 28 november 2018 oordeelde, bracht een notaris aan 38 cliënten de volledige legeskosten van 74 euro in rekening voor de doorhaling van hypotheekinschrijvingen, terwijl hij maar een keer 74 euro hoefde te betalen. De totale schadepost bedroeg 2.738 euro. Ook factureerde hij voor inschrijving van de leverings- en hypotheekakte bij het Kadaster het hogere standaardtarief van 168 euro, in plaats van het lagere KIK-tarief van 103 euro voor digitale aanlevering.

Vereniging Eigen Huis heeft aanwijzingen dat de praktijk van het in rekening brengen van te hoge Kadasterkosten bij sommige notariskantoren nog steeds voortduurt. Onlangs meldde een door de berichtgeving wakker geschud lid dat zij 119 euro aan te veel betaalde Kadasterkosten terugkreeg van haar notaris, nadat zij hierover vragen had gesteld. Het is daarom belangrijk dat alle (potentiële) huizenkopers aan hun notaris een heldere offerte vragen en daarbij de notaris vragen waarom de akte niet via KIK kan worden ingeschreven als de notaris het hoge inschrijvingstarief hanteert.

Ook het BFT onderneemt nader actie. In reactie op het verzoek van Vereniging Eigen Huis om maatregelen antwoordde het BFT dat zij in haar reguliere toezichtspraktijk de correctheid van declaraties van Kadasterkosten gaat meenemen.

Download de modelbrief notarissen