Hoe lang is een hypotheekofferte geldig?

 

Liesbeth: “De hypotheekofferte is niet oneindig geldig. Dat is ook logisch, omdat in de offerte ook de rente wordt meegenomen. Deze rente blijft ook niet oneindig op hetzelfde niveau, dus een hypotheekofferte heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat deze wordt uitgegeven.

Renteaanbod

Bij de aanvraag van een hypotheekofferte ontvangt u in veel gevallen eerst een renteaanbod. Bij akkoord en ondertekening van het aanbod zet u de rente die op dat moment met u is afgesproken vast. Na overhandiging van verschillende documenten, zoals een werkgeversverklaring, een salarisstrook, taxatierapport en koopovereenkomst, wordt – na acceptatie van deze documenten – de hypotheekofferte opgesteld en overhandigd.

Offertedatum en uiterste passeerdatum

Vanaf dat moment start de periode van acceptatie en mag de hypotheekverstrekker de voorwaarden voor de komende veertien dagen niet wijzigen. U hebt dus twee weken de tijd om de offerte door te nemen onder de voorwaarden zoals deze in de offerte zijn opgenomen (offertedatum). Na deze twee weken, wanneer de offerte is getekend, blijft deze nog twee tot zeven maanden geldig (uiterste passeerdatum). Binnen deze periode moet de officiële overdracht hebben plaatsgevonden en de hypotheekakte zijn getekend. Na deze periode vervalt de offerte en dus het aanbod.

Verlengen passeerdatum

U hebt de mogelijkheid de passeerdatum te verlengen met enkele maanden. Dat kan onder enkele voorwaarden en is niet altijd gratis. Het kan zijn dat er een bereidstellingsprovisie wordt berekend, maar hierdoor hebt u wel de garantie dat het renteaanbod uit de offerte ook na de verlenging geldt, ook als de rente tussentijds stijgt. De bereidstellingsprovisie is wel fiscaal aftrekbaar.”