Wat houdt de wet ‘Koop onroerende zaken’ in?

Liesbeth: “Het kopen van een woning is een weloverwogen keuze. Het kan zijn dat u, om wat voor reden dan ook, twijfelt of u wel de juiste keuze maakt. Sinds 1 september 2003 is daarom de wet ‘Koop onroerende zaken’  ingevoerd. Met deze wet krijgt u na de koop nog drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog, zonder opgave van reden, ongedaan maken. Op deze manier krijgt u wat extra tijd om deskundig advies te vragen. Deze drie dagen bedenktijd beginnen zodra de koper de (door beide partijen) getekende koopovereenkomst, of een kopie daarvan, overhandigd krijgt.

Verder geldt volgens de wet ‘Koop onroerende zaken’ dat de koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang de koopovereenkomst nog niet is opgemaakt en deze niet door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is na het tot stand komen van een mondeling akkoord (waarin alle belangrijke zaken van de overeenkomst aan de orde zijn geweest) in beginsel verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste koopovereenkomst.”