Douchen met regen- of afvalwater. Als het er zo staat, klinkt het niet heel aantrekkelijk. Toch is er in Limburg een project gestart waarbij dit in de nabije toekomst mogelijk wordt. Een innovatie die bijdraagt aan een beter milieu.

Bewustwording

‘Een beter milieu begint bij uzelf.’ Eind jaren 80, begin jaren 90 werd deze campagne gelanceerd, maar hij is nog steeds actueel. Hij wordt ieder jaar misschien wel actueler. Zowel op de politieke als de particuliere agenda wordt dit topic iedere keer weer aangesneden. Terecht ook. Met het opwarmen van de aarde en natuurlijke bronnen die uitgeput beginnen te raken. Maar ook de steeds extremer wordende klimaatschommelingen die niet alleen zijn tol eisen aan leefomgevingen, maar ook aan mensen. Dat is een stuk bewustwording waarmee we bijna dagelijks worden geconfronteerd in de krant, op tv en internet en sociale media. Gelukkig zijn er nog steeds maatregelen die wij zelf kunnen treffen om het milieu iets minder te belasten. Zowel op grote als op kleine particuliere schaal.

Particuliere maatregelen

Door het aanschaffen van zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar ook door elektrisch te gaan rijden. Denk ook aan het verminderen van het gasverbruik door over te stappen op elektrisch koken of de gloeilampen vervangen door duurzaam led. Allemaal relatief eenvoudige en reeds bekende maatregelen die wij als particulier kunnen treffen om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu.

Circulaire economie

De regering heeft echter nog een maatregel achter de hand. Vanaf 2050 is het plan opgevat dat de economie volledig circulair is. Dit houdt in dat de focus ligt op het hergebruiken van materialen en grondstoffen. Dit kan gelden voor restafval van fabrieken, maar denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van afval- en regenwater. En daar kunt u als particulier dan weer aan meedoen. In België zijn op dit moment al nieuwbouwhuizen gebouwd die het regenwater opvangen dat vervolgens wordt gebruikt als spoelwater voor de wc of wasmachine. Overigens nog met wisselend succes.

Herbouw met sloopmateriaal

Om het regenwater ook daadwerkelijk goed in te kunnen zetten, is in Limburg een project gestart waarbij drie hoogbouwflats circulair worden afgebroken om er vervolgens 125 nieuwe woningen te plaatsen. Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd aan de hand van het afvalmateriaal dat bij de sloop van de flats is vrijgekomen. Bij de bouw van deze nieuwe woningen wordt gekeken hoe het regen- en afvalwater opnieuw kan worden gebruikt. Dit kan alleen als er gewerkt wordt met een gescheiden watersysteem, om het regen- en afvalwater te zuiveren. Met dit systeem wordt de zogenoemde waterkringloop dusdanig verkleind wat grote zuiveringsinstallaties overbodig maakt.

We zijn er nog lang niet, maar zolang er nog in dergelijke innovaties geïnvesteerd wordt, gloort er hoop aan die mooie horizon en kan een beter milieu echt bij uzelf beginnen.