Met name tijdens grote krapte op de woningmarkt is kopen boven de vraagprijs meer regel dan uitzondering. Overbieden moet u echter wel financieel goed onderbouwd doen. Het is namelijk nog maar de vraag of uw bod boven de vraagprijs ook echt te financieren is.

Als u voor het kopen van een woning een hypotheek nodig hebt, zijn er regels om aan te voldoen. Een van de regels waar u tegenaan kunt lopen is dat u maximaal 100% van de waarde van de woning aan hypotheek kunt krijgen. Een woning met een getaxeerde waarde van €350.000, kunt u dus financieren met een maximale hypotheek van €350.000. Het gevaar van overbieden is dat u het benodigde bedrag niet aan hypotheek krijgt.

Hoe kunt u een bod boven de vraagprijs financieren?

Een woning die in de verkoop komt heeft een vraagprijs. Dit is het bedrag waarvoor het huis te koop komt, maar het is niet de getaxeerde waarde van de woning. De makelaar bepaalt samen met de verkopers een strategie. De waarde bepalen is geen exacte wetenschap. Taxateurs kunnen verschillende waarden vaststellen voor dezelfde woning. Of een bod boven de vraagprijs te financieren is in een hypotheek, hangt af van de getaxeerde waarde en of u geld achter de hand hebt om de koopsom deels vanuit uw spaargeld te betalen. In een voorbeeld lichten wij dit toe.

Voorbeeld

U hebt een woning bezichtigd met een vraagprijs van €400.000. Er zijn veel gegadigden voor het object, daarom brengt u een bod uit van €440.000. De verkopers gaan akkoord en het voorlopig koopcontract wordt getekend. De volgende stap is de hypotheek regelen. Er komt een taxateur langs om, op verzoek van de bank waar u uw hypotheek afsluit, de waarde in te schatten. Uit deze taxatie komt een waarde van €440.000 (of hoger). Het overbieden heeft op basis van de waarde van de woning geen gevolgen voor de financiering.

Nu gaan we uit van een lagere waarde volgens de taxateur. U hebt weer €440.000 geboden, maar volgens de taxateur is de waarde van de woning (het onderpand voor de hypotheek) €400.000. U kunt voor maximaal €400.000 een hypotheek krijgen. De rest moet u uit eigen middelen bijleggen. Hebt u een bod uitgebracht onder voorbehoud van de financiering? Dan kunt u de koop ontbinden omdat het niet gelukt is om een hypotheek af te sluiten voor de aankoop.

Wat als u geen financieringsvoorbehoud hebt?

Zonder voorbehoud kopen wil zeggen dat u niet meer onder de koop uit kunt. Als de hypotheek niet af te sluiten is, moet u in dat geval tóch onder de koop uit. Voor dat soort situaties is er een boetebeding in het koopcontract opgenomen. De boete bedraagt meestal 10% van de koopsom. Uitgaande van een koopsom van €440.000, hebben we het dus over een boete van €44.000.

Neem dus een voorbehoud voor de financiering op bij het kopen van een woning. Zelfs wanneer u verwacht dat het regelen van de hypotheek geen probleem is. Er kunnen zich namelijk altijd onverwachte situaties voordoen.