Het tekort aan huizen is zo groot, dat er een ware strijd bestaat tussen potentiële kopers. Een bod van tienduizenden euro’s boven de vraagprijs is gebruikelijk geworden. U moet voor het kopen van een huis tegenwoordig extra sparen om boven de vraagprijs te kunnen bieden. In 2020 zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 50% van de verkochte huizen over gegaan op de volgende eigenaar voor meer dan de vraagprijs. Ongeveer 38% ging nog onder de vraagprijs weg. In 2015 werd 87% van de huizen onder de vraagprijs verkocht. Ook in 2021 is de schaarste groot en wordt er weer massaal hoger geboden dan de vraagprijs.

Als potentiële koper rekening houden met het overbieden

Bent u op zoek naar een huis en hebt u zelf geen te verkopen huis? Dan staat u 1-0 achter in vergelijking met de concurrenten die waarde hebben opgebouwd in een eigen woning. Zodra er een huis in de verkoop komt, moet u namelijk concurreren met andere bieders die extra geld achter de hand hebben. Ter voorbereiding op het bieden op een huis, kunt u alvast zorgen voor extra spaargeld.

De huizenprijzen stijgen harder dan het saldo van uw spaarrekening

Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat huizen in het tweede kwartaal gemiddeld voor €410.000 zijn verkocht. Dat is een stijging van 20% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. Zolang de huizenprijzen zo hard blijven stijgen, kunt u er niet tegen sparen. Stel, in 2020 overwoog u het kopen van een huis van €300.000. U kwam net tekort, dus besloot u om door te sparen en in 2021 pas te kopen. Uitgaande van de gemiddelde stijging kost een vergelijkbare woning nu €360.000. Door het sparen blijft u op deze manier achter de feiten aan lopen.

Wat zijn de alternatieven om kopen toch mogelijk te maken?

Starters kunnen hulp inschakelen van de ouders. Ouders mogen maximaal €105.302 belastingvrij schenken om hun kinderen op gang te helpen op de huizenmarkt. Met het extra geld komt er geld om meer te bieden. De ouders kunnen het geld ook aan de kinderen lenen. Na aankoop moet er vervolgens wel financiële ruimte zijn om te sparen om de schuld bij de ouders weer af te betalen.

Pas op met het kopen van een te duur huis als u geen extra spaargeld hebt

Het bieden boven de vraagprijs is niet zonder risico’s. U kunt namelijk maar 100% van de waarde van het huis aan hypotheek krijgen. Na het kopen moet uit een taxatie blijken wat de waarde van het huis is volgens de onafhankelijke taxateur. U koopt bijvoorbeeld een huis met een vraagprijs van €300.000. U biedt €25.000 over. Voor een hypotheek van €325.000 hebt u een taxatie nodig waaruit blijkt dat de waarde van het huis €325.000 is. Anders kunt u het benodigde bedrag niet aan hypotheek krijgen.

Een daling van de huizenprijzen zal starters lucht geven

De huizenprijzen kunnen niet in dit tempo blijven stijgen. De prijzen moeten namelijk wel betaalbaar blijven voor potentiële kopers. Zolang de huizenprijzen hoog blijven, komen er steeds meer starters die niet kunnen kopen. Wanneer de huizenprijzen stabiliseren of dalen is niet te voorspellen.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis in deze markt? Makelaardij de Wit praat u graag bij.