Kopers van een huis kunnen de hypotheek pas regelen nadat het huis gekocht is. Toch wordt een koop al definitief drie dagen na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract. Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract, bent u nog niet de eigenaar van de woning. Pas na het plaatsen van de handtekeningen onder de leveringsakte bij de notaris bent u echt de eigenaar. Toch kunt u in deze periode niet meer onder de koop uit. Met een voorbehoud van de financiering beperkt u de financiële risico’s.

Wat houdt een voorbehoud van financiering in?

Het voorbehoud van financiering kunt u als ontbindende voorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Na het sluiten van de overeenkomst heeft u (meestal) nog zes tot acht weken de tijd voor het afsluiten van de hypotheek. Slaagt u er niet in om de hypotheek rond te krijgen, dan kunt u dankzij het financieringsvoorbehoud de koop nog ontbinden zonder financiële consequenties. Het voorbehoud geeft u niet het recht om zomaar onder de koop uit te komen. U moet kunnen aantonen dat uw hypotheekaanvraag werd afgewezen door een (of meerdere) hypotheekverstrekker(s). Alleen als het financieren echt niet lukt, kunt u de koop ontbinden.

Terug van weggeweest

In een lange periode, tot begin 2022, was de huizenmarkt overspannen. Er waren veel meer woningzoekenden dan beschikbare koopwoningen. Wanneer u als (potentiële) koper koos voor ontbindende voorwaarden, dan stond u ten opzichte van andere gegadigden met 1-0 achter bij de verkopende partij. Er werd in deze periode veel gekocht zonder een (financierings)voorbehoud. In de huidige markt is het kiezen voor een voorbehoud van financiering weer gebruikelijker geworden.

Financiële risico’s

Het voorbehoud achterwege laten is niet zonder risico’s. Ook als het lijkt dat het krijgen van de hypotheek geen probleem is, kan er onverwachts toch een kink in de kabel komen. U hebt bijvoorbeeld nog een BKR-registratie staan waar u niet aan hebt gedacht. Of u verliest in de tussentijd uw baan door een reorganisatie. Neem het voorbehoud dus altijd op om er zeker van te zijn dat u geen groot financieel risico loopt.

Koop ontbinden zonder voorbehoud

Na het tekenen van de koopovereenkomst krijgt u drie dagen bedenktijd. In deze periode bent u in de gelegenheid om, zonder financiële consequenties, alsnog van de koop af te zien. Is de bedenktijd verstreken? Dan is de koop definitief en – zonder ontbindende voorwaarden – niet meer te ontbinden zonder financiële gevolgen. In het koopcontract wordt een boetebeding opgenomen waar verkopers in zo’n geval aanspraak op kunnen doen. Wilt u, om welke reden dan ook, alsnog van de koop afzien, dan bedraagt de boete meestal 10% van de koopsom. Haal uzelf dus geen onnodige risico’s op de hals en laat in de koopovereenkomst een (of meerdere) ontbindende voorwaarden opnemen.